Kommunikation, stöd & inspiration när du behöver det.

Läs mer >>>

Med en fot i norr och en i syd hjälper ACJ Consulting - med grundaren Anna Charlotta i spetsen - företag och organisationer med både strategisk rådgivning och operativt stöd inom kommunikationsområdet.

"Flexibilitet. Pålitlighet. Energi."

Vi är den lilla kommunikationsbyrån som tar våra ledord på allvar. Anna Charlotta arbetar gärna nära er verksamhet (ibland mitt i den) – alltid med en glad min. Kommunikationsområdet är stort och föränderligt, men till Anna Charlottas specialistkompetens hör krisrådgivning, policy- och påverkansarbete, skrivande, inspirationsföreläsningar och att leda större kommunikations- och policyprojekt, även i form av heltidsuppdrag under en begränsad tid. Anna Charlotta delar livet mellan Sverige och Sydafrika – det bästa av två världar – vilket gör att både nätverket och kunskap om politik i en mer global kontext är omfattande. Den erfarenheten och kunskapen omsätter Anna Charlotta ofta till texter i egenskap av författare och frilansskribent.

Med en fot i Sverige...

...och en fot i Sydafrika.

Anna Charlotta jobbar med...

Kommunikation

Bra kommunikation handlar ofta om att förstå sin målgrupp, sitt varumärke och hitta bryggor däremellan.

Påverkansarbete

Många vill förstå och ibland även påverka i vilken riktning politiken går. Men den politiska kartan är ofta svårtolkad och det underlättar med experthjälp. Här kommer ACJ Consulting in i bilden.

Skrivande

Bla bla is better than bang bang! ACJ Consulting hjälper sina kunder med olika former av skrivande, alltifrån copywriting till debattartiklar och webbtexter.

Krisrådgivning

Ibland blåser det hårt. Då behöver man någon att hålla i handen och som hjälper en att fatta väl avvägda – men samtidigt ofta – snabba, beslut.

Föreläsningar

Behöver du och ditt team inspiration, eller utbildning inom kommunikationsområdet, med bra exempel från verkligheten?

Daniella Waldfogel

Stockholms Handelskammare

“Anna Charlotta Johansson har jobbat som interim kommunikations- och presschef på Stockholms Handelskammare under två olika perioder. Hennes gedigna erfarenhet av samhällsfrågor, stora nätverk, vassa penna och starka förmåga att snabbt formulera och målgruppsanpassa budskap samt bedöma risk, gör henne till en alldeles unik kraft. En person som dessutom - genom ett stort mått av personlig charm, klok humor och mycket god förmåga att leda andra - skapar stor arbetsglädje bland medarbetare. Jag kan varmt rekommendera Anna Charlotta som rådgivare, chef för en kommunikationsavdelning, moderator och skribent.”

Carl Bildt

F.d. utrikesminister i Sverige

“Anna Charlottas goda kännedom om internationella frågor, hennes strukturerade och effektiva arbetssätt och hennes mycket goda kunskap om medielandskapet och hur både svenska och utländska journalister arbetar har varit till stor hjälp för mig som utrikesminister. Anna Charlotta kombinerar professionalism, engagemang och ett gott humör vilket gjorde henne mycket uppskattad som både pressekreterare och kollega.”

Karin Johansson

F.d. vd Svensk Handel

“Anna Charlottas kreativitet, energi och handlingskraft i olika projekt hon har lett hos Svensk Handel har varit ovärderliga. Hon har bidragit till att vi har kunnat leverera mot våra uppsatta mål.”

Anders Borg

F.d. finansminister i Sverige

“Finanskrisen under 2008 och 2009 innebar mycket hög arbetsbelastning på presstjänsten. Genom mycket stor arbetskapacitet liksom unik förmåga att alltid fokusera arbetet på det absolut väsentliga samt en osviklig ambition att alltid göra sitt yttersta spelade Anna Charlotta en viktig roll i departementets externa kommunikation och hantering av krisen.”

Ida Karlberg Gidlund

Verksamhetschef Teach for Sweden

”Anna Charlotta har en unik förmåga att fånga upp och formulera budskap som både berör och som skapar engagemang. Hon är lyhörd och samtidigt utmanade. Hennes träffsäkerhet har skapat stort mervärde för Teach For Sweden och det är alltid både inspirerande och utvecklande att samarbeta med Anna Charlotta.”