FOTO: FREDRIK WENNERLUND

FOTO: FREDRIK WENNERLUND

Anna Charlotta Johansson

De senaste tio åren har Anna Charlotta arbetat med politisk strategi, projektledning, kampanj samt medie- och krishantering.

Som pressekreterare och politiskt sakkunnig till finansminister Anders Borg (2007-2010) och utrikesminister Carl Bildt (2010-2012), liksom presschef för Moderaterna och ansvarig för att bygga upp partiets arbete och varumärke i sociala medier (2012-2014) är Anna Charlotta van att arbeta med flera projekt samtidigt, inte sällan med korta deadlines.

Anna Charlotta har lång erfarenhet av politiskt arbete och internationella relationer, ett brett kontaktnät i både den offentliga sektorn och det privata näringslivet, samt är en uppskattad föreläsare och inspiratör.

Född i Småland och uppvuxen i Blekinge bodde Anna Charlotta i Uppsala, Bryssel, Kapstaden och Nairobi innan hon landade i Stockholm. I höst är hon färdigutbildad instruktör i dans och aerobics och kan utifrån sina egna erfarenheter berätta om hur man hittar sin egen inspiration för att leva mer hälsosamt.

Anna Charlotta har en dubbel fil.mag i statsvetenskap och religionshistoria från Uppsala universitet.


Röster om Anna Charlotta

Anna Charlottas goda kännedom om internationella frågor, hennes strukturerade och effektiva arbetssätt och hennes mycket goda kunskap om medielandskapet och hur både svenska och utländska journalister arbetar har varit till stor hjälp för mig som utrikesminister.
Anna Charlotta kombinerar professionalism, engagemang och ett gott humör vilket gjorde henne mycket uppskattad som både pressekreterare och kollega.
— Carl Bildt, utrikesminister i Sverige 2006-2014
Anna Charlottas kreativitet, energi och handlingskraft i olika projekt hon har lett hos Svensk Handel har varit ovärderliga. Hon har bidragit till att vi har kunnat leverera mot våra uppsatta mål.
— Karin Johansson, Vd Svensk Handel
Finanskrisen under 2008 och 2009 innebar mycket hög arbetsbelastning på presstjänsten. Genom mycket stor arbetskapacitet liksom unik förmåga att alltid fokusera arbetet på det absolut väsentliga samt en osviklig ambition att alltid göra sitt yttersta spelade Anna Charlotta en viktig roll i departementets externa kommunikation och hantering av krisen
— Anders Borg, finansminister i Sverige 2006-2014

Anna Charlotta i media

FOTO: Yasmine winberg

FOTO: Yasmine winberg

Intervju med Anna Charlotta i Resumé om beslutet att leva hälsosammare.

Till Resumé ›

FOTO: BJÖRN TERRING

FOTO: BJÖRN TERRING

Anna Charlotta i Icon Magazine om rollen som pressekreterare.

Full size ›

FOTO: FREDRIK WENNERLUND

FOTO: FREDRIK WENNERLUND

Aftonbladet om att Anna Charlotta slutar som Moderaternas presschef.

Till Aftonbladet ›