Hösten i antågande

Snart har jag varit egenföretagare i ett år! Det är ofattbart hur fort det har gått och hur snabbt det har gått att bygga upp ett kundnätverk. Det är jag tacksam för. För några veckor sedan påbörjade jag ett större uppdrag hos Svenskt Vatten där jag som Tf kommunikationschef går in och stöttar upp verksamheten under hösten då de ska hitta sin "riktiga" kommunikstionschef. Det är en roll som är väldigt lik den jag hade på en annan branschorganisation, Svensk Handel, även om frågorna såklart är annorlunda. Nu lär jag mig om uppströmsarbete, bräddning (jo, med ä!) och vilken roll kommunikationen har haft i VA-sektorn och inte minst; försöker påverka vilken roll den ska ha framöver.